Na de mooie woorden van Minister Carola Schouten, trapte Marleen Braakhuis vrijdag 21 januari de groeipilot af.

In deze groeipilot onderzoeken we samen met TNO of technologie ingezet kan worden bij werkzaamheden voor MondzorgPlus.

Uitdaging voor innovatie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners in 2021 uitgedaagd om technologie op innovatieve wijze op de werkvloer in te zetten. Met als doel ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen en blijven. Afgelopen oktober heeft de deskundige jury onder leiding van hoogleraar en CTI-lid Ton Wilthagen de acht winnende ideeën geselecteerd. En één van de winnende concepten was die van MidZuid in samenwerking met MondzorgPlus en TNO, onder leiding van Marleen Braakhuis en Bert Verlaan.

Het winnende concept

Marleen: “Toen deze uitdaging werd uitgezet dacht ik ‘Yes, ik heb de perfecte proeftuin!’ Vorige zomer hoorde ik namelijk per toeval dat MondzorgPlus niet alleen zorg wil verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, maar ook hun werkgever wil zijn. Zij verzorgen mobiele mondzorg in instellingen aan zorgafhankelijke ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, die niet in staat zijn de tandarts te bezoeken. In heel Nederland werken dagelijks ruim 30 teams binnen de instellingen om mondzorg te verlenen. Zij nemen koffers mee met alle materialen die ze op locatie nodig hebben.” Daarvoor worden per dag 600 mondzorg-koffers ingepakt, met meer dan 100 elementen per koffer. Om de kwaliteit te garanderen gebeurt dit door professioneel opgeleide tandartsassistenten. Marleen: “We willen via deze pilot onderzoeken hoe we mensen met een beperking, die vaak buiten de boot vallen qua werk, duurzaam aan werk kunnen helpen. Bijvoorbeeld door een deel van deze koffers in te pakken. Want; hoe fantastisch zou het zijn dat niet alleen meer mensen met een verstandelijke beperking kunnen werken maar we daarmee ook een tekort in de zorg opvangen.”

Inclusieve technologie biedt kansen

Er ligt een kans om het logistieke proces van MondzorgPlus te herzien en een nieuwe werkwijze op te zetten. Zo zou het werk in verschillende delen kunnen worden opgeknipt, door bijvoorbeeld een onderscheid maken in de niet-steriele en steriele elementen van de mondzorg koffers. Marleen vervolgt: “Een goede manier om de totale kwaliteit te kunnen waarborgen is technologie inzetten. Inclusieve technologie biedt nieuwe kansen om belemmeringen te reduceren of te elimineren. In deze pilot richten we ons op mensen met psychosociale belemmeringen en dan specifiek mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen cognitieve ondersteuning via bijvoorbeeld smart glasses of beamers, deze technologie projecteert de werkinstructies in de bril of op de werkplek. Zo worden medewerkers stap voor stap door het proces geleid en is er ook direct een kwaliteitscontrole ingebouwd. Hiermee onderzoeken we hoe we de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de toegankelijkheid van werk kunnen vergroten.”

Elk resultaat is goed resultaat

“De onderzoeksfase is begonnen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we TNO ingeschakeld als dé partij met kennis en ervaring in technologie. Gedurende dit jaar gaan we ontdekken wat de mogelijkheden zijn en waar de grenzen liggen. Als dit niet de gewenste oplossing biedt is dat ook goed, dan kijken we naar andere manieren hoe inclusieve technologie wél werkt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het grote succes is dat we dit mogen onderzoeken!”

Binnenkort vind je hier de video van de kickoff.