Als werkgever bied je mensen werk en inkomen. Helaas lukt het niet iedereen om zelfstandig werk te vinden. Er zijn mensen die door een beperking, langdurige ziekte, vanwege leeftijd of werkloosheid moeilijk aan het werk komen. Dat is jammer, want iedereen is nodig en iedereen verdient betaald werk. In Nederland hebben we afgesproken dat we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief helpen aan werk. In de Participatiewet zijn daarover afspraken gemaakt, met een belangrijke rol voor jou als werkgever. Dit levert nieuwe kansen op om sociaal te ondernemen en te groeien met je bedrijf. MidZuid helpt je daarbij.