Op donderdag 1 september zijn de nieuwe leden van het Algemeen en Dagelijks bestuur van MidZuid voor het eerst bij elkaar gekomen. Zij hebben democratisch de nieuwe voorzitter en vicevoorzitter gekozen.

Wisseling van de wacht

Na de gemeenteraadsverkiezingen die in maart van dit jaar plaatsvonden, zijn de vier gemeenteraden nu definitief samengesteld. Van elke gemeente zijn twee wethouders nauw betrokken als bestuurder bij MidZuid. Beide wethouders bij het algemeen bestuur en één bij het dagelijks bestuur. Op donderdag 1 september kwam het voltallige Algemeen Bestuur voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar.

Blik vooruit

Op de agenda stond afgelopen donderdag de benoeming van een voorzitter en vicevoorzitter. Wethouder Anneloes van Hunnik van de gemeente Altena zal voor de komende twee jaar de rol als voorzitter invullen. Wethouder Willem-Jan van der Zanden van de gemeente Oosterhout vult de rol van vicevoorzitter in. Na twee jaar ruilen zij de rollen om. “Wij zien een mooie uitdaging op het gebied van inclusie en participatie en de rol die MidZuid daarin vervult. Het is prettig dat we als bestuur compleet zijn en met deze uitdaging aan de slag kunnen”, aldus Anneloes van Hunnik. Jos Rooijmans, algemeen directeur van MidZuid vervolgt: “Het is fijn om weer met een voltallig bestuur te werken aan de toekomst voor de ontwikkeling van inwoners van onze gemeenten die zelf graag willen werken en daar een steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. Daarbij is het prettig dat we weer kunnen rekenen op de kennis en ervaring van een aantal vertrouwde gezichten zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.”

Samenwerken

De vier gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout werken met elkaar samen in de Gemeenschappelijke regeling (GR), waarvan MidZuid het uitvoeringsbedrijf is. De vier aangesloten gemeenten in de GR zijn daarmee zowel gedeeld eigenaar als belangrijke partners van MidZuid. De GR wordt vertegenwoordigd door het algemeen en dagelijks bestuur. De dagelijkse leiding van het sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid is in handen van algemeen directeur Jos Rooijmans in gezamenlijkheid met zijn managementteam.