Na een succesvolle pilot heeft MidZuid de mogelijkheid gekregen om op te schalen met het gebruik van inclusieve technologie.

In samenwerking met werkgeversservicepunt (WSP) West-Brabant krijgt MidZuid de ruimte om een kennisplatform te creëren waar de inzet van inclusieve technologie verder onderzocht en gepresenteerd kan worden aan heel West-Brabant.

Er is een recordhoogte aan openstaande vacatures en toch staan er veel mensen aan de zijlijn die wel willen werken, maar niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Wij vinden dat iedereen werk verdient. In pilots hebben we onderzocht hoe we meer mensen kunnen laten deelnemen en ondersteunen in hun werk door de inzet van inclusieve technologie.

De resultaten van deze pilots zijn heel positief: medewerkers zijn enthousiast over de vorm, het werk wordt goed verricht en de samenwerkingspartners zijn erg tevreden over de resultaten. WSP Dongemond en MidZuid concluderen dat technologie inclusie bevordert waardoor meer arbeidspotentieel ingezet kan worden in de krappe arbeidsmarkt.

Met het nieuwe kennisplatform wordt een omgeving gecreëerd voor werkzoekenden, medewerkers en werkgevers in heel West-Brabant om de opgedane kennis te delen en nieuwe mogelijkheden te laten zien en te ontdekken. Er worden inclusieve technologieën uitgeprobeerd en er wordt gekeken naar het effect op verschillende gebieden. Hoe bevalt het werken met de technologie voor de medewerkers, de begeleiders en welke voordelen levert de inclusieve technologie op voor werkgevers?

De provincie is erg enthousiast over de eerste resultaten en komt op 15 december op bezoek om te ervaren wat inclusieve technologie betekent voor de arbeidsmarkt. Met behulp van het kennisplatform laten we West-Brabant kennismaken met de mogelijkheden van inclusieve technologie.