Fantastisch nieuws! De cao ‘Aan de slag’ is zo goed als rond. 

Om dit geweldige nieuws te vieren kwam Marco Schipper van FNV een exemplaar overhandigen bij MidZuid. Cynthia Riel, Sheila Lambrechts, Lars Rasenberg die onder de Participatiewet vallen, Marja Huijbrecht als vertegenwoordiging van de bedrijfsledengroep en manager Personeel & Organisatie, Dianne Bekker namen een exemplaar in ontvangst.

Onderhandelaarsakkoord

Er is eindelijk een onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. Dit heet de cao Aan de Slag. De onderhandelingen van deze cao hebben even geduurd, maar het is nu echt zover! De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. En gaat uit van een fulltime dienstverband van 37 uur per week en voorziet in een pensioenregeling bij PWRI. 

FNV op bezoek

Op 8 april kwam de FNV bij MidZuid langs om de cao onder de aandacht te brengen. Ze rijden door het land en bezoeken alle sociale werkbedrijven. Tijdens dit bezoek heeft FNV haar leden maar ook niet-leden gëinformeerd over de cao die gaat gelden. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de rechten en plichten die in de cao staan. Daarnaast mag iedereen meedenken en meebeslissen over de eigen arbeidsvoorwaarden. Niet-leden kunnen nog lid worden om hun mening te geven over het onderhandelaarsakkoord.

Cao Aan de Slag 

Helemaal volgens de coronamaatregelen hebben de collega's op 8 april het logo van MidZuid aan een ketting geregen. De ketting staat symbool voor de verbondenheid met alle sw-bedrijven en alle collega's die onder de nieuwe cao gaan vallen.

Wil je meer lezen over de nieuwe cao? Bezoek de website van Cedris: Cedris nieuws - onderhandelaarsakkoord over cao Aan de Slag