Uit de verslaglegging over 2019 blijkt dat MidZuid duurzaam werk biedt aan 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarnaast 238 mensen heeft begeleid richting duurzaam werk in 2019.

Bij de vaststelling van het jaarverslag heeft het bestuur van MidZuid afgelopen donderdag 23 april besloten om het resultaat t.o.v. de begroting (€271.000,-)  terug te geven aan de deelnemende gemeenten. 2019 stond voor het sociale werkbedrijf van de Dongemondgemeenten (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout) verder in het teken van de nieuwe naam MidZuid en de viering van het 65-jarig bestaan. Het resultaat is tot stand gekomen door de samenwerking met de Dongemondgemeenten, werkgevers, UWV, en maatschappelijke organisaties. Alle partijen vinden elkaar in het streven dat niemand onnodig aan de kant moet staan en dat iedereen werk verdient.

Op de arbeidsmarkt

Eind 2019 werken 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij MidZuid. Ongeveer 80% van hen werkt bij partners uit het bedrijfsleven, gemeenten of maatschappelijke organisaties. In de regio Dongemond zorgt MidZuid voor duurzame plaatsingen bij werkgevers. ”Daarnaast helpen wij medewerkers te groeien om uiteindelijk werk te vinden dat goed bij ze past. En liefst in een zo regulier mogelijke baan”, zegt Jeroen van der Geest, algemeen directeur van MidZuid, “door samen te werken willen we bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zo veel als mogelijk mee doet. Onze deuren staan open voor alle inwoners van de Dongemondgemeenten die hulp nodig hebben om aan zinvol werk te komen. En ook voor leerlingen van praktijkscholen die leerwerken bij MidZuid. Maar ook voor nieuwe Nederlandse inwoners (statushouders) die met diverse projecten de taal leren en zo meer kansen hebben op een baan die bij hen past.”

Financieel

De organisatie is stabiel gebleven in omvang en de bedrijfsvoering is in control. Mede door enkele meevallers sluit MidZuid 2019 af met een financieel beter resultaat dan begroot, waardoor het algemeen bestuur heeft besloten om ruim €271.000 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Hierdoor komt de gezamenlijke bijdrage aan de exploitatie van MidZuid over 2019 uit op €1.554.000. “Dat is een mooi resultaat en het bestuur is blij om te zien dat MidZuid werkt voor iedereen.”, aldus voorzitter Paula Jorritsma.