Weekblad het Carrilon heeft een bericht geplaatst over de afdeling Groenvoorziening en Publieke Dienstverlening van MidZuid. Met dit terugkerend artikel zij toelichten hoe MidZuid samen met de burger zorgen voor een groene leefomgeving. 

Gemeente Drimmelen

In de gemeente Drimmelen werkt MidZuid samen met de inwoners van de gemeente Drimmelen voor een zo groen en verzorgd mogelijke leefomgeving. Op dit moment zijn onze collega's druk bezig om al het snel opkomend onkruid weg te halen. Maar ook hagen knippen, snoeien, zwerfafval opruimen zijn taken waar onze collega's zich mee bezig houden. 

Burgerparticipatie

MidZuid werkt steeds meer samen met de burgers van de gemeente Drimmelen om het groenonderhoud binnen de gemeente uit te voeren. Burgers kunnen via www.drimmelen.midzuid.nl een melding doen. Ook kunnen zij op deze website meer informatie vinden over waar onze collega's mee bezig zijn binnen de gemeente. Door verschillende initiatieven van de inwoners van Drimmelen zijn bijvoorbeeld meer groene gazons aangelegd en wordt zwerfvuil sneller opgeruimd!

 

Visual Header 3